Lichtenbeek
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Binnen onze school is afgesproken dat alle kleuters starten met de leerlijn Muisvaardigheden ook wel SO-gepiept genoemd. De leerlijn bestaat uit 9 niveau's.

Kleuters met uitstroom profiel blauw/rood krijgen binnen 2 jaar de volledige leerlijn aangeboden.

Kleuters met uitstroom profiel groen, paars krijgen in 3 jaar de leerlijn aangeboden tot en met niveau 8.

Kleuters met het uitstroom profiel geel krijgen in 3 jaar de leerlijn aangeboden tot en met niveau 5.

In aanvangsgroep stroom groen en paars wordt niveau 9 aangboden.

In stroom geel worden de overige niveau's aangeboden afhankelijk van de ontwikkelings mogelijkheden van de leerling.

Programma's bij de leerlijn SO-gepiept op de iPad.
 • aandacht richten op visuele / auditieve prikkels

 

 

 • Fase 1 Beleving

Op niveau 1 en 2 gebruikt de leerling

geen materialen. De begeleider gebruikt

echter indien nodig de knop, trackball of

joystick die de leerling in de komende

fases moet gaan bedienen.

De begeleider doet als het ware al voor

wat de leerling later ook gaat doen.

 • Object visueel volgen.

 

 • Fase 1 Beleving

Op niveau 1 en 2 gebruikt de leerling

geen materialen. De begeleider gebruikt

echter indien nodig de knop, trackball of

joystick die de leerling in de komende

fases moet gaan bedienen.

De begeleider doet als het ware al voor

wat de leerling later ook gaat doen.

 • Knop indrukken en weer loslaten.

 

 • Fase 2 Eén en tweeknops besturing

Op niveau 3 t/m 6 gebruikt de leerling de

knop. De begeleider gebruikt evt. de

trackball of joystick voor ondersteunende

handelingen (bijv. afsluiten van het

programma).

De leerlijn is bedoeld om richting te geven aan een methodische werkwijze voor het ontwikkelen van muisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden, die de leerling nodig heeft om met een muis een computer te bedienen. De vaardigheden, die daar voor nodig zijn, worden stapsgewijs aangeboden. Hierbij staat het uiteindelijke doel, het zelfstandig bedienen van een muis of muis alternatief, centraal.

 • Verband leggen tussen eigen actie en de reactie elders.

 

 • Fase 2 Eén en tweeknops besturing

Op niveau 3 t/m 6 gebruikt de leerling de

knop. De begeleider gebruikt evt. de

trackball of joystick voor ondersteunende

handelingen (bijv. afsluiten van het

programma).

 • Wachten met het opnieuw indrukken van een knop.

 

 • Fase 2 Eén en tweeknops besturing

Op niveau 3 t/m 6 gebruikt de leerling de

knop. De begeleider gebruikt evt. de

trackball of joystick voor ondersteunende

handelingen (bijv. afsluiten van het

programma).

 • Denken en sturen.

 

 • Fase 2 Eén en tweeknops besturing

Op niveau 3 t/m 6 gebruikt de leerling de

knop. De begeleider gebruikt evt. de

trackball of joystick voor ondersteunende

handelingen (bijv. afsluiten van het

programma).

(Advertentie)
(Advertentie)

De leerlijn muisvaardigheden is een product dat ontstaan is vanuit de praktijk. In samenwerking met studenten van de opleiding Ergotherapie en drie mytylscholen te weten De Ruimte te Bergen, Maurice Maeterlinck te Delft en de Emiliusschool te Son heeft Xidis gewerkt aan de totstandkoming van dit product. Inmiddels is het product vrij gegeven voor gebruik aan eenieder die het wil inzetten.

 

Meer info via de link: speciaal onderwijs 

 • Denken en sturen met een muis, joystick of trackball.

 

 • Fase 3 (Aangepaste) muisbesturing

Vanaf niveau 7 gebruikt de leerling de

trackball, joystick of standaardmuis.

 • Denken, sturen en de doe-knop indrukken.

 

 • Fase 3 (Aangepaste) muisbesturing

Vanaf niveau 7 gebruikt de leerling de

trackball, joystick of standaardmuis

 • Denken en sturen, op het juiste moment stoppen, de doe-knop ingedrukt houden en slepen.

 

 • Fase 3 (Aangepaste) muisbesturing

Vanaf niveau 7 gebruikt de leerling de

trackball, joystick of standaardmuis.